1. „Zeii”-animale-de-pradă vor supunere şi sclavie!
2. Oamenii Liberi vor libertate şi independenţă!

3. „Zeii”-animale-de-pradă creează discordie între oameni pe principiul: „dezbină şi cucereşte!”
4. Oamenii Liberi vor pace şi caută unitatea între oameni.

5. Doar oamenii uniţi în Fraternitate Universală sub stindardul Idealurilor Omului Universal, pot învinge tirania „divină” a „zeilor”-animale-de-pradă.

6. „Zeii”-animale-de-pradă vor să ucidă (psihic şi fizic) cât mai mulţi oameni şi fiinţe: ei sunt doar nişte maniaci criminali!

7. Oamenii Liberi vor să vindece rănile, să-i ajute pe ceilalţi confraţi ai lor întru fiinţă (umani şi animali) să trăiască în armonie!

8. „Zeii”-animale-de-pradă sunt confuzi în ceea ce vorbesc şi capricioşi în ceea ce fac: ei suferă de schizofrenie verbală şi de acţiune: sunt doar nişte bestii animalice (sau mai bine zis fiare).

9. Zic una şi fac alta.
10. Zic una şi după aceea se contrazic: nu e de căutat coerenţă în ceea ce zic şi în ceea ce fac pentru că ea nu există: ei sunt doar nişte animale care acţionează din impuls: impulsul de a ucide prada (credincioasă) şi de a o devora/ poseda pe aceasta.

11. Impulsul de a bate şi de a alunga pe alţi „zei”-animale-de-pradă de pe domeniul lor de vânătore „spirituală”!

12. Impulsul de a se înmulţi cât mai mult, prin impregnarea cât mai multor copii nevinovaţi cu instinctele lor criminale!
 
13. Şi mai grav este că aceşti „zei”-animale-de-pradă nu sunt în realitate decât nişte oameni-animale-de-pradă: nişte oameni, din păcate, rămaşi în stadiul animalic de dezvoltare al speciei noastre.

14. Oamenii Liberi au şi ei uşoare instincte şi porniri animalice dar şi le controlează şi le depăşesc prin individualizare şi maturizare psihică - prin umanizare.

15. În schimb, oamenii-animale-prădate sunt împiedecaţi din această dezvoltare de colţii „religioşi” ai „zeilor-oameni”- animale-de-pradă: ei sunt obligaţi astfel, prin capcanele credinţei dogmatice, să rămână în stadiul animalic de dezvoltare umană şi chiar să „evolueze spiritual” (să involueze psihic) sub acesta: la stadiul de bestie şi brută!

16. Locul „zeilor”-animale-de-pradă în societatea umană este doar acolo unde sunt ţinuţi spre vindecare toţi ceilalţi deliranţi şi paranoici: la spitalul de boli mentale!

17. Locul lor în societatea Oamenilor Liberi este doar acolo unde sunt ţinuţi toţi ceilalţi criminali, hoţi, tâlhari, şarlatani şi violatori, pedofili şi exploatatori de „copii” - la închisoarea - „infern” pentru a fi reeducaţi şi ajutaţi frăţeşte de către personal calificat să-şi recapete umanitatea pierdută.

18. Locul Oamenilor Liberi este în fruntea societăţii umane libere luptând cu forţă împotriva „zeilor” - împotriva răului şi animalităţii din ei înşişi şi din ceilalţi semeni ai lor.
***
19. „Zeii” sunt animalici, sălbatici, violenţi, plini de ură, perfizi, ipocriţi, vicleni, înşelători, plini de cruzime şi apucături criminale: e recomandabil astfel ca Oamenii Liberi să se apropie de aceste animale „divine” doar atunci când vor să-i prindă pentru a-i duce spre transformare (prin educaţie şi medicaţie) la casa de nebuni sau la puşcărie (după caz).
 
20. Unii oameni îşi asumă această calitate de „zei”-animale-de-pradă – dar nu orice oameni, ci doar cei mai deliranţi şi mai paranoici dintre ei, cei mai criminali, mai ipocriţi şi mai mincinoşi dintre ei!

21. Aceşti înşelători „divini” încearcă astfel să prindă în capcanele lor „spirituale”, întinse cu ajutorul metodelor de vânătore „religioasă” specifice credinţei (dogmatice), pe toţi oamenii-animale-prădate care din neatenţie şi ignoranţă se lasă prinse în plasa credinţei pe care aceşti vânători „divini” le-o întind.

22. Înşelătorii care apucă astfel pe calea „zeilor” vor să intre în cercul animalelor de pradă „divine” care se numesc „zei” şi „profeţi”.

23. Dar mafia zeilor e mare: majoritatea celor care încearcă „să devină” „zei” nu reuşesc: sunt ucişi, schingiuiţi, bătuţi de „zeii” mai tari decât ei.
24. Şi să ne înţelegem: o merită oarecum!
 
25. Problema este însă că o minoritate dintre aceşti aspiranţi la „îndumnezeire”, dintre aceşti oameni-zei - animale-de-pradă reuşesc în lupta lor furibundă şi animalică şi îi detronează pe vechii „zei”-animale-de-pradă şi astfel cercul vicios al „tiraniei divine” înlănţuieşte în continuare societatea umană.

26. Detronarea vecinului „zeu” înseamnă că ei şi-au extins domeniul de pradă şi acum pot veni să prădeze, să jefuiască, să ucidă, să violeze, după bunul lor plac pe domeniul de vânătoare „spirituală” nou cucerit.

27. Şi veţi zice: dar ce fac Oamenii Liberi între timp?
28. Aceştia, pentru o bună perioadă de timp, au fost prea puţini şi insuficient pregătiţi pentru a se putea confrunta direct cu aceste bestii „divine”.

29. Dar iată acum vremea evitării acestei confruntări directe a trecut!

30. Puterea Oamenilor Liberi a crescut înmiit prin puterea ştiinţei şi raţiunii şi acum luptă deschis în războiul „spiritual” de înlăturare a „oamenilor-zei”-animale-de-pradă de la conducerea destinelor societăţii umane.
***
31. Şi poate veţi spune unii dintre voi (cei mai naivi şi mai ignoranţi): unde sunt aceşti „zei”-animale-de-pradă de care vorbeşti?

32. Unde sunt?
33. Mai bine întrebaţi unde nu sunt!
 
34. Priviţi în jur şi oriunde vedeţi o religie dogmatică (bazată pe credinţă dogmatică) sau sectă a ei să ştiţi că la cârma ei au fost şi sunt în continuare astfel de indivizi umani cu pretenţii „divine”.

35. Uitaţi-vă în jur şi oriunde vedeţi un sistem politic, filozofic sau economic bazat pe dogmă (pe „adevăruri” care nu sunt de criticat, în care sunt îngrădite libertăţile fundamentale ale omului, etc.), puteţi şti că acolo sunt şi aceste bestii „divine”.
***
36. Cei mai perfizi şi cei mai periculoşi dintre aceste fiare „divine” sunt oamenii portavoce ai „zeilor” - animale-de-pradă: „purtătorii de cuvânt” ai „zeilor” - „delegaţi” oficial de „aceştia” să mintă, să înşele, să fure, să tâlhărească, să ucidă!

37. Şi vă puteţi întreba: oare cum ajung oamenii-portavoce să fie delegaţi „divin” şi cine îi deleagă?

38. Păi nu sunt decât două variante reale:
- fie îi „deleagă” la cele de mai sus mintea lor delirantă şi paranoică, maniacă şi sociopată plină de halucinaţii şi deliruri de grandomanie verbală!;
- fie îi „deleagă” mintea lor perfidă, vicleană şi criminală plină de tertipuri, vicleşuguri şi şmecherii „divine”!

39. Cei din urmă sunt mai periculoşi ca cei dintâi.
40. Măcar primii au scuza că sunt nebuni, bolnavi mentali şi vina stricăciunilor pe care le pricinuiesc le revine doar forţelor de ordine din societate care îi lasă să îşi facă distrugerile lor „divine” în numele unei absurde „libertăţi religioase” şi a unui respect absurd al „credinţelor religioase” debitate de tot felul de nebuni şi bolnavi mentali.
 
41. Aceasta nu e libertate de credinţă, este inconştienţă curată: este invitaţie deschisă făcută de societate pentru a fi jefuită, minţită, înşelată, violată, furată de către oricine e dispus să joace rolul unui „păpuşar divin”.

42. Numai o societate masochistă (care îşi doreşte suferinţa) poate accepta asemenea manifestări delirante religioase!

43. Şmecherii „divini” văd însă imediat această slăbiciune a societăţii şi se grăbesc să o exploateze „legal”!...

44. Văzând câtă perfidie, viclenie, ură, dispreţ faţă de viaţă au aceşti „şarlatani portavoce-divină” îmi este ruşine că fac parte din aceeaşi specie ca şi ei.

45. Dar până la urmă ei sunt doar nişte oameni-animale: reminiscenţe nefericite ale trecutului nostru animalic care din păcate încă mai răbufnesc din când în când în societatea noastră (mai ales dacă nu suntem atenţi să le identificăm şi să le eliminăm din timp).

46. Veştile sunt însă bune în prezent: acest regat al terorii animalice, al grohotelilor şi urlăturilor „divine”, al muşcăturilor şi crimelor „spirituale” se apropie de sfârşit!

47. Zilele „oamenilor-zei” - animale-de-pradă sunt numărate!
***

48. Omul Liber nu este perfect!
49. Are şi el imperfecţiuni şi neajunsuri, dar acestea nu se compară nici pe departe cu cele ale „zeilor”-oameni – animale-de-pradă.

50. Prin efortul combinat, al unităţii Oamenilor Liberi de peste tot, prin puterea raţiunii şi acţiunii libere, ghidată de cei care gândesc omeneşte şi acţionează omeneşte, în direcţia intereselor reale imediate şi de perspectivă, ale individului şi umanităţii, numărul acestor Oameni Liberi creşte de la o zi la alta.

51. În curând astfel, prin acţiunea susţinută de către Oamenii Liberi (uniţi sub stindardul TransReligiei) îndreptată în direcţia combaterii hotărâte a răului cauzat de către credinţa dogmatică, numărul oamenilor-animale (de pradă, respectiv prădate – al „zeilor” şi „profeţilor” respectiv credincioşilor lor) se va reduce tot mai mult, iar acest trecut animalic „divin” al existenţei noastre omeneşti va fi doar o amintire neplăcută a unor vremuri de suferinţă şi boală „divină”.

52. Şi acest „curând” va fi cu atât mai apropiat cu cât fiecare din acţiunile noastre concrete, ale Oamenilor Liberi, se vor îndrepta constant şi energic în direcţia înlăturării atât din noi, cât şi din societate a tuturor acestor tendinţe animalice negative, specifice credinţei dogmatice." - extras din cartea "Mitul crdinţei"

0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru